Het ontwerp van de flexibele kering was een flinke uitdaging voor alle betrokken partijen. Daarbij was de concrete invulling van de veiligheidsbenadering een belangrijk onderwerp. Binnen het project is in onderling overleg gezocht naar een correcte afstemming tussen de verschillende veiligheidseisen en benaderingen. Daartoe is een interactief proces doorlopen, waarbij de faalkanseisen gezamenlijk zijn afgeleid. In een goede samenwerking tussen opdrachtgever, Deltares en Nepocon is een specifieke uitwerking gevonden voor het ontwerp van een innovatieve primaire kering voor deze locatie.

Deze ontwerp benadering biedt kansen voor een bredere toepassing bij het ontwerp van toekomstige constructies in primaire waterkeringen.

In het vakblad geotechniek is mede door Nepocon een artikel geschreven over deze ontwerp benadering.

Zie het artikel in het vakblad geotechniek voor meer achtergrond informatie over deze ontwerp benadering.