Zunabrug

Tijdens inspectiewerkzaamheden is geconstateerd dat de oude Zunabrug gebreken vertoonde. Uit nader onderzoek is gebleken dat de constructieve veiligheid van de oude brug in het gedrang was. Daarom heeft de gemeente Wierden besloten deze brug te vervangen.

De nieuwe brug bestaat heeft een totale overspanning van ca 29 meter verdeeld in 3 velden. De aanbruggen hebben een overspanning van ca 5,8 meter en het middenveld van ca 18,3 meter.
Het brugdek is opgebouwd uit railbalkliggers ondersteund door een hoog gelegen landhoofd ondersteund door een paalfundatie. De tussensteunpunten zijn opgebouwd uit een betonsloof ondersteund door betonpalen.

In opdracht van de gemeente Wierden heeft Nepocon ingenieurs&adviseurs de gehele voorbereiding voor de vervanging van de brug uitgevoerd en tevens de uitvoeringsbegeleiding verzorgt.
De door ons uitgevoerde werkzaamheden bestonden uit het opstellen van het gehele ontwerp van de nieuwe brug inclusief het opstellen van de constructieve berekeningen. Wij hebben een RAW-bestek opgesteld, kostenraming gemaakt, de aanbesteding verzorgt en alle benodigde vergunningen geregeld.

De voorbereiding van de brug heeft in nauwe samenwerking tussen de gemeente Wierden, het waterschap Vechtstromen en met de buurtbewoners plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in een leuning op de brug die door de buurtbewoners mede is vormgegeven.