Viaduct Strobosser Trekfeart

In Noordoost Friesland is een nieuwe weg, de Centrale As, aangelegd tussen Drachten en Dokkum.

De Centrale As kruist de Strobosser Trekfeart en de wegen Strobosserweg en Trekwei met een nieuw viaduct.

Het nieuwe viaduct bestaat uit een overspanning van in totaal 57,24 m en wordt opgebouwd in 3 velden.
De afzonderlijke overspanningen van de velden bedragen 22,84 m – 20,20 m – 14,20 m.

De uiteinden van het viaduct worden gefundeerd middels hoog gefundeerde landhoofden, de beide tussensteunpunten met laag gefundeerde wandvormige steunpunten.

Nepocon ingenieurs&adviseurs heeft in opdracht van de aannemer als hoofdconstructeur het complete ontwerp van het viaduct Strobosser Trekfeart middels 3D voor de projectfasen voorlopig ontwerp (VO) tot en met de uitvoeringsfase (UO) verzorgt.