Tafelbrug Zuidhorn

De tafelbrug van Zuidhorn wordt vervangen in het kader van de verbetering van de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. De vaarweg wordt hiermee geschikt gemaakt voor grotere en langere schepen.

Het bijzondere aan het project is dat de landhoofden cq. kelders, vanwege de samenstelling van de grond, in delen op het maaiveld zijn opgebouwd en afgezonken. De kelders zijn afgezonken middels, vooraf in de grond aangebrachte trekankers. Nadat de kelders zijn afgezonken is er een onderwaterbetonvloer aangebracht en zijn de kelders verder afgebouwd.

Nepocon ingenieurs & adviseurs heeft in opdracht van de aannemer  het complete UO voor de caissons en de afbouw van de kelders verzorgd. Door het inpassen van de 3D model van de leverancier van de stalenbrug in ons 3D model van de kelder, is een clash-controle uitgevoerd. Door deze werkwijze worden mogelijke problemen in een vroeg stadium ontdekt en worden de faalkosten beperkt.