Tafelbrug Aduard inclusief tunnel loswal

De tafelbrug van Aduard over het Van Starkenborghkanaal wordt gebouwd in het kader van de aanleg van een nieuwe Rondweg om Aduard. Voor de bereikbaarheid van de loswal wordt er tevens een tunnel gerealiseerd.

De landhoofden cq kelders worden gebouwd in een kuip van stalen damwanden met in de kuip een gewapende onderwaterbetonvloer. Op deze onderwaterbetonvloer wordt de kelder gebouwd met een diepte van meer dan 10 meter.

Nepocon ingenieurs&adviseurs heeft in opdracht van de aannemer het complete UO voor de kelders verzorgt. Door het inpassen van het 3D model van de leverancier van de stalen brug in ons 3D model van de kelder is een clash controle uitgevoerd. Door deze werkwijze worden mogelijke problemen in een vroeg stadium ontdekt en worden de faalkosten beperkt.