Sluizen Junne en Mariënberg in de Vecht

Met de aanleg van de twee laatste sluizen in de Vecht bij Junne en Mariënberg is de Vecht straks bevaarbaar van Ommen tot aan de Duitse grens. De diepgang is een halve meter waardoor de Vecht uitermate geschikt is voor kleine vaartuigen zoals sloepen, platbodems en kano’s.

10 interessante feiten van de sluizen
1. De sluisjes maken het mogelijk om met kleine bootjes de complete vecht (van Duitsland tot Zwolle) af te varen.
2. De sluisjes zijn straks tijdens het vaarseizoen van 1 april tot en met 1 oktober geopend.
3. De sluisjes worden gebouwd in het winterbed. Het is mogelijk dat ze in de winter tijdens hoogwater volledig onder water komen te staan.
4. De sluisjes worden in een omleidingskanaal gebouwd die om de stuwen heen loopt.
5. Het te overbruggen hoogteverschil bij Junne bedraagt 1.85 meter en bij Mariënberg 1.10 meter.
6. De vulling van de sluizen geschiedt met een uniek type klep waarvan de aandrijving onder water zit.
7. Deze bijzondere klep is zodanig geconstrueerd dat deze met zeer weinig energie kan bewegen.
8. De sluizen krijgen een toeristische buitenzijde van waaruit de sluis beleefd kan worden en een harde technische zijde waar de besturing en apparatuur wordt ondergebracht.
9. Het vullen en ledigen van de sluiskolk is te volgen via ‘dobbers’ of een groot scherm.
10. Om de vistrek mogelijk te maken worden vissen in de sluiskolk gelokt en ‘geschut’.

Nepocon ingenieurs&adviseurs verzorgt in opdracht van de aannemer de uitvoeringsengineering van de twee sluizen. Middels het inpassen van de 3D modellen van de werktuigbouwkundige aannemer in ons 3D model van de sluishgoofden is een clash controle uitgevoerd. Door deze werkwijze worden mogelijke problemen in een vroeg stadium ontdekt en worden de faalkosten beperkt