Sloepenroute Butenfjild

De Provincie Fryslân realiseert een derde Electric Only vaarroute ‘De vaarverbinding Grutte Wielen – Swemmer’. De route loopt van Leeuwarden via Ryptsjerk en De Falom tot aan de Swemmer nabij de Westereen. De route wordt geschikt gemaakt als een elektrische vaarroute, alleen bestemd voor elektrische of hybride boten met een diepgang van maximaal 80 cm.

De aanleg van de sloepenroute omvat de bouw van twee zelfbedieningssluizen en drie nieuwe bruggen.
Te weten:

A – Brug: N361 Westerdijk Ryptsjerk
B – Brug: Binnendijk 1, 9256 HK Ryptsjerk
C – Rypsterslûs: Oosterdijk 19, 9256 XC Rypstjerk
D – Duikerbrug: Ottemaweg over de Mûzenryd
E – Wâlsterslûs: Koekoekspaad Feanwâlden

Dit project is middels BVP (Best Value Procurement) aanbesteed. Nepocon ingenieurs&adviseurs heeft in opdracht van de aannemer het complete ontwerp van de sluizen en bruggen middels 3D van projectfasen voorlopig ontwerp (VO) tot en met het de uitvoeringsfase (UO) verzorgt. Door ons zijn tevens ten behoeve van de diverse inloopavonden voor belanghebbenden visualisaties gemaakt.