RWZI Kampen

De uitbreiding van de rioolwaterzuivering in Kampen is noodzakelijk omdat de installatie volbelast is. Verdere toename van bewoners en industrie in Kampen en IJsselmuiden is reden van de uitbreiding om aan de gestelde eisen voor lozing van het gezuiverde water in de IJssel te blijven voldoen. De belangrijkste onderdelen van de werkzaamheden zijn de bouw van een nieuwe slibbuffer en een nieuw beluchtingscircuit en het slopen van de bestaande gistingstoren.

Nepocon ingenieurs&adviseurs stelt in opdracht van de aannemer het constructieve ontwerp op van de volgende onderdelen:
– BCFS reactor;
– Opvoergemaal;
– Fundatieplaat Chemicali├źn doseer installatie;
– Primair slibbuffer;
– Fundatieplaat lavafilters.

Ook worden door ons de terreintekeningen met daarin het aan te passen leidingwerk verwerkt. De bovenstaande onderdelen worden vanaf het voorlopig ontwerp (VO) tot en met het uitvoeringsontwerp (UO) volledig door ons verzorgt.  Door het inpassen van het 3D model van de werktuigbouwkundige onderdelen in ons 3D model is een clash controle uitgevoerd. Door deze werkwijze worden mogelijke problemen in een vroeg stadium ontdekt en worden de faalkosten beperkt.