Rondweg Voorst

De drukke N345 loopt dwars door de kern van Voorst, met geluidsoverlast, barrièrewerking en onveilige verkeerssituaties tot gevolg. De aanleg van een nieuwe westelijke omleiding moet de leefbaarheid in Voorst verbeteren. In deze nieuwe rondweg worden een tweetal ongelijkvloerse kruisingen met de Enkweg en de Klarenbeekseweg gerealiseerd.

Nepocon ingenieurs&adviseurs heeft in opdracht van de aannemer het complete ontwerp van de kunstwerken in de Enkweg en Klarenbeekseweg middels 3D voor de projectfasen voorlopig ontwerp (VO) tot en met het de uitvoeringsfase (UO) verzorgt.

Het kunstwerk Enkweg bestaat uit een viaduct met een volledig in het werk gestort dek met twee tussensteunpunten en uit een onderdoorgang bestaande uit een open tunnelbak.

Het kunstwerk Klarenbeekseweg bestaat uit een verdiept aangelegde open tunnelbak constructie waarin de Klarenbeekseweg wordt opgenomen. Deze betonnen tunnelbak wordt aan de binnenzijde voorzien van groene taluds waardoor een ruime doorgang wordt gecreëerd t.p.v. de 2 verkeersdekken.

De middelste tunnelmoot wordt voorzien van 2 gescheiden betonnen verkeersdekken, één dek voor de parallelweg en één dek voor de Rondweg. Deze verkeersdekken vormen samen met de tunnelmoot een geïntegreerde constructie, wat wil zeggen dat de betonnen verkeersdekken worden vast gestort op de betonnen tunnelwanden.
dekken van de nieuwe N345 en de parallelweg zijn in het werk gestort en integraal verbonden met de tunnelwanden.

De start van de uitvoering van deze kunstwerken staan gepland in het voorjaar van 2018.