Knooppunt Nieuwklap

Ter hoogte van Nieuwklap wordt in de N355 een nieuw knooppunt gerealiseerd. De aanleg van het nieuwe knooppunt omvat onder meer de aanleg van een nieuw viaduct over het Aduarderdiep en een onderdoorgang onder de N355. De onderdoorgang maakt een ongelijkvloerse kruising mogelijk van de N355 met de verbindingsweg en het naastliggende fietspad

Het nieuwe viaduct bestaat uit een overspanning van in totaal bijna 73 m en wordt opgebouwd in 3 velden.
De afzonderlijke overspanningen van de velden bedragen ca. 16 m – ca 41 m – ca 16 m.

De uiteinden van het viaduct worden gefundeerd middels hoog gefundeerde landhoofden, de beide tussensteunpunten met laag gefundeerde sloof ondersteund door een paalfundatie met daarop ronde kolommen.
De eindvelden worden uitgevoerd middels volstortliggers. Het middenveld wordt uitgevoerd middels kokkerliggers die op de tussensteunpunten middels een tandoplegging worden opgelegd.

De onderdoorgang wordt volledig uitgevoerd in gewapend beton en wordt gefundeerd op prefab betonnen heipalen. Over de palen wordt een funderingsbalk gerealiseerd, waarop de onder 7 graden naar binnen hellende wanden uitgevoerd worden. Naast het gesloten deel dienen de wanden als vleugelwanden om het talud te keren.