IJsselkade Zutphen

De gemeente Zutphen gaat de IJsselkade grondig aanpakken. De IJsselkade van Zutphen is een beeldbepalend gebied voor de stad. Het is een recreatief en wandelgebied en een belangrijke doorgaande route voor auto’s en fietsers.

De herinrichting van de IJsselkade omvat de volgende onderdelen:
– Nieuwe brug over de Berkel
– Aanpassen Berkelmonding
– Nieuwe primaire waterkering

De nieuwe brug over de Berkel bestaat uit een enkele overspanning van ca 15 meter. Het dek is uitgevoerd middels volstortliggers en de naast gelegen fietsbrug is uitgevoerd middels stalen liggers en een composieten brugdek. De brug is gefundeerd op een landhoofd ondersteund door een buisschroefpaalsysteem die achter de bestaande gemetselde keermuur is aangebracht.

De monding van de Berkel in de IJssel bestaat uit een in het werk gestort betonnen bordes welke gefundeerd wordt op de stalen damwanden van de Berkelmonding.

De nieuwe Primaire waterkering bestaat uit een stalen damwandconstructie welke aan de buitenzijde bekleedt wordt met metselwerk.

In opdracht van de gemeente Zutphen is door Nepocon ingenieurs&adviseurs het ontwerp van de bovenstaande onderdelen uitgevoerd en door ons is een bestek voor deze werkzaamheden opgesteld. Ook is door ons het uitvoeringsontwerp (UO) van deze onderdelen opgesteld.

Het ontwerp en de geotechnische berekening van de primaire waterkering is door ons uitgevoerd in nauwe samenwerking met het waterschap Rijn en IJssel en Deltares. De rekenmethodiek voor deze primaire waterkering is ontwikkeld door Nepocon ingenieurs&adviseures samen met Deltares en het Waterschap Valei en veluwe in het kader van het project Hoogwaterkering Spakenburg.

Klik hier voor een artikel over deze rekenmethodiek in het blad Geotechniek.