Herberekening bruggen Afwateringskanaal

Over het afwateringskanaal nabij Gramsbergen liggen een viertal nagenoeg identieke bruggen. Deze bruggen zin in 1953 gebouwd. Tijdsens inspectie is bij een van deze vier bruggen schade geconstateerd. Deze brug is van de vier ook de meest en zwaarst belaste brug door vracht- en landbouwverkeer.

De bestaande brug is opgebouwd uit twee nagespannen hoofdliggers met daartussen een traditioneel gewapend betonnen brugdek. Het gehele dek is in het werk gestort.

In opdracht van het Waterschap Vechtstromen is door ons een visuele inspectie en materiaalonderzoek uitgevoerd. Met de resultaten uit deze onderzoeken en oude tekeningen van de bruggen is door ons herberekening van de brug uitgevoerd conform de NEN-EN 1991-2, NEN 8700 en de NEN 8701.
Het resultaat van de herberekening is dat er een aslastbeperking op de brug conform de NEN8700 belastingsmodel C20 toegepast is.