Fietstunnels N18

In het tracé van de nieuwe N18 tussen Varsseveld en Groenlo worden ter plaatse van de kruising met de Zelhemseweg en de Hiddinkdijk een tweetal fietstunnels gebouwd.

Nepocon ingenieurs adviseurs heeft in opdracht van de aannemer het complete ontwerp van de twee fietstunnels middels 3D voor de projectfasen voorlopig ontwerp (VO) tot en met het de uitvoeringsfase (UO) verzorgt.
In opdracht van de leverancier van de prefab tunnelelementen heeft Nepocon het gehele UO uitgewerkt van deze na-gespannen beton elementen. De wapening van deze elementen is geheel in 3D uitgetekend en op basis van onze tekeningen hebben wij de buigstaten gegenereerd.

De fietstunnel van de Zelhemseweg bestaat uit open toeritten en een gesloten deel.
De open toeritten worden in situ gestort en het gesloten deel wordt middels prefab na-gespannen koker elementen uitgevoerd.

De totale lengte van de fietstunnel bedraagt 134 m. Deze totale lengte is opgedeeld in een lengte van 2 x 51 m voor de open toeritten en 1 x 32 m voor het gesloten gedeelte.

De fietstunnel Hiddinkdijk is een betonnen fietstunnel waarbij de open toeritten worden uitgevoerd in situ beton en het gesloten tunnel gedeelte in na-gespannen prefab elementen.
In de onderdoorgang is een vide opgenomen, deze vide wordt tevens uitgevoerd in prefab elementen.

De totale lengte van de fietstunnel bedraagt 85 m. Deze totale lengte is opgedeeld in 5 secties.
– sectie 1: open toerit noordzijde met een lengte van 17 m;
– sectie 2: gesloten tunnel gedeelte noordzijde met een lengte van 12,50 m;
– sectie 3: vide tussen beide gesloten gedeelten met een lengte van 7,50 m;
– sectie 4: gesloten tunnel gedeelte zuidzijde met een lengte van 25 m;
– sectie 5: open toerit zuidzijde met een lengte van 23 m;