Brug Twickelervaart en Leijeweerdsbrug

Uit onderzoek van de provincie Overijssel is gebleken dat de brug Twickelervaart en de Leijeweerdsbrug zodanige schadebeelden vertonen, dat de veiligheid en kwaliteit daarvan in geding is. De beide bruggen zijn middels een UAV-GC contract aanbesteed.

De brug Twickelervaart is een brug met een enkelvoudige overspanning van ca 15 meter middels volstortliggers gefundeerd op een hoog op palen gefundeerd landhoofd.
De Leijeweerdsbrug is een brug met een scheve kruising tussen de weg en de watergang en heeft een enkelvoudige overspanning van 22 meter. Hier zijn kokerliggers toegepast en het brugdek is gefundeerd middels een hoog op palen gefundeerd landhoofd.

Nepocon ingenieurs&adviseurs heeft in opdracht van de aannemer als hoofdconstructeur het complete ontwerp van de twee bruggen middels 3D voor de projectfasen voorlopig ontwerp (VO) tot en met de uitvoeringsfase (UO) verzorgt.