Brug Sciencepark Amsterdam

Het plan voor de nieuwbouw van een voet- en fietsgangersbrug omvat een nieuwe brug voor het Sciencepark te Amsterdam. De brug heeft een tijdelijke noodwaterkerende functie, waarbij deze kerende functie bestaat uit een soort hefdeur in de vorm van een hakmes. De hefdeur scharniert op een middenpijler en bevindt zich tussen het voet- en fietsgangersgedeelte.
De brug bestaat uit een langer deel (de tijdelijke kerende functie) en een korter deel (dat zich grotendeels van de tijd in het water bevindt). De totale overspanning van de brug tussen de beide landhoofden bedraagt circa 25 meter, waarbij de middenpijler op circa 40% en 60% van de overspanning staat.
De constructie van de brug bestaat uit twee landhoofden en een middenpijler van gewapend beton. De noodkering bestaat uit twee stalen gekoppelde hefdeuren, die open zijn om zodoende het drijfvermogen op te heffen en de mechanische sluiting en opening makkelijker te maken. Het brugdek bestaat uit twee delen met een sleuf ertussen voor de hefdeuren en is opgebouwd uit een staalplaatbetonvloer met vier geïntegreerde staalbetonliggers. De brug gaat over de Ringvaart en gaat het Science Park met de stad Amsterdam verbinden.

Nepocon ingenieurs&adviseurs heeft in opdracht van de aannemer het complete ontwerp van de brug middels 3D voor de projectfasen definitief ontwerp (DO) tot en met de uitvoeringsfase (UO) verzorgt.