Brug Groene Wal Deventer

De gemeente Deventer is gestart met de herinrichting van de openbare ruimte in de Stationsomgeving. Het project is in te delen in 3 deelprojecten: het stationsplein, het busperron en de Groene Wal.
Onderdeel van deelproject Groene Wal is de aanleg van een nieuwe brug als verbinding tussen het station en de binnenstad van Deventer.

De nieuwe brug bestaat uit een overspanning van in totaal ca 24 meter m en wordt opgebouwd in 2 velden.
De afzonderlijke overspanningen van de velden bedragen ca 15 m – ca 9 m.

De brug bestaat uit een dubbel gekromd brugdek. Het brugdek is gefundeerd middels hoog gefundeerde landhoofden, het tussensteunpunt met laag gefundeerde sloof met daarop ronde kolommen.

Nepocon ingenieurs&adviseurs heeft het complete ontwerp van de brug middels 3D vanaf het voorlopig ontwerp (VO) tot en met het de uitvoeringsontwerp (UO) inclusief het bestek opgesteld. Tevens is door ons namens de gemeente de uitvoeringsbegeleiding verzorgt.

Het brugdek heeft een bijzondere vorm doordat het zowel horizontaal als verticaal gebogen is. Door deze vorm is het toepassen van prefab brugliggers geen passende oplossing. In opdracht van de gemeente heeft Nepocon een prefab brugdeksysteem uitgewerkt. Op deze wijze is het door de stedenbouwkundigen gewenste beeld bereikt.