Bentheimerbrug Coevorden

De bestaande Bentheimerbrug in Coevorden is in slechte staat en dient vervangen te worden.

De nieuwe Bentheimerbrug is een ophaalbrug met een stalen bovenbouw en een vaste betonnen aanbrug.
De val van de ophaalbrug heeft een overspanning van ca 9 meter en de aanbrug heeft een overspanning van ca 13 meter.
Nepocon ingenieurs & adviseurs heeft in opdracht van de aannemer het complete ontwerp van de ophaalbrug middels 3D, voor de projectfasen voorlopig ontwerp (VO) tot en met het  uitvoeringsfase (UO), verzorgd.
Door het inpassen van het 3D model van de leverancier van het stalen brugdek in ons 3D model van de onderbouw, is een clash-controle uitgevoerd. Door deze werkwijze worden mogelijke problemen in een vroeg stadium ontdekt en worden de faalkosten beperkt.