Nepocon staat voor je klaar om integraal advies te bieden bij civieltechnische en waterbouwkundige constructies. Van initiatieffase tot oplevering en nazorg werken we voor je. Onze opdrachtgevers zijn overheden (gemeenten, provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat), aannemers(-combinaties) en prefab leveranciers. Zij zijn blij met ons omdat we de juiste kennis in huis hebben en altijd meedenken.

MEER WETEN OVER VIRTUAL DESIGN? Neem contact op