Op het gebied van contracten in de bouwsector vinden grote ontwikkelingen plaats. Naast de traditionele manier van aanbesteden conform de RAW-systematiek worden er ook steeds meer nieuwe contractvormen zoals UAV-GC en hybride vormen toegepast. Dat zorgt ervoor dat jij en wij anders zijn gaan werken.

De diverse contractvormen in samenhang met de ontwikkelingen op het gebied van aanbesteden vragen om specifieke deskundigheid. Wij hebben die in huis. Nepocon is jouw adviseur op allerlei gebieden die hiermee samenhangen.

Waar heb je advies bij nodig?

Op het gebied van contractvoorbereiding en projectmanagement kunnen wij je adviseren met:

  • het bepalen van de uitbestedingsstrategie
  • het kiezen van de juiste contractvorm
  • het opstellen van bouwcontracten (traditioneel, bouwteam, hybride, UAV-GC)
  • het opstellen van functionele specificaties (klanteisspecificaties, systeemeisspecificaties en vraagspecificaties)
  • het toepassen en implementeren van Systems Engineering
  • het opstellen van de bouwkosten voor zowel investeringsramingen, budgetramingen en haalbaarheidsstudies op basis van o.a. Standaard Systematiek voor Kostenramingen in de Grond-, Weg- en Waterbouw (SSK)
  • het adviseren over de aanbestedingsstrategie (selectiecriteria, gunningscriteria/EMVI)
  • het begeleiden van de (Europese) aanbestedingsprocedure
  • het verzorgen van contractbegeleiding (directievoering UAV en toezicht).

Daarnaast ondersteunt Nepocon aannemers bij UAV-GC-contracten. Dit kan zowel in de tenderfase zijn als in de fase na gunning waarin het contract wordt uitgevoerd.

Meer weten? Neem dan contact met ons op.