Civiele kunstwerken zijn belangrijke schakels in de infrastructuur en gaan doorgaans gepaard met hoge investeringen. Ondanks dat constructies ontworpen worden om tijdens de levensduur aan de functie-eisen te voldoen, blijkt dat in de loop der tijd de kwaliteit van de constructie afneemt. Dat komt doordat de belasting is toegenomen en de sterkte is afgenomen door degradatieprocessen van het materiaal. Het is dan ook belangrijk om de constructieve veiligheid in kaart te brengen en de constructie toekomstbestendig te houden. Daar helpen wij je bij.

Nepocon legt de huidige onderhoudstoestand van civiele kunstwerken vast inclusief een berekening van de constructieve (rest)capaciteit en de restlevensduur van het kunstwerk.

Meedenken tijdens het hele proces

Het vaststellen van de constructieve veiligheid doen we in een aantal stappen. We denken daarbij continu met je mee. Tijdens een startgesprek bespreken we met je waar de kansen en mogelijkheden liggen voor het optimale gebruik in relatie tot de functie van het kunstwerk. Vervolgens bepalen we op basis van de beschikbare informatie of er nadere inspecties, materiaalonderzoeken en herberekeningen nodig zijn.

Zijn er geen nadere gegevens van een kunstwerk bekend? Dan verzorgt Nepocon de benodigde inspecties en materiaalonderzoek om de huidige toestand van de constructie in kaart te brengen. Op basis daarvan kunnen we een herberekening uitvoeren. De onderzoeken, inspecties en herberekeningen voeren we uit conform het wettelijk kader dat op dit moment van kracht is.

Concreet eindresultaat

Het eindresultaat van deze onderzoeken bestaat uit een in begrijpelijke taal samengevatte rapportage en berekening die inzicht geeft in de restlevensduur/capaciteit van de constructie. Bovendien geven wij aan met welke maatregelen en tegen welke kosten je de constructieve veiligheid op peil kunt houden.

 Meer weten? Neem dan contact met ons op.