Nepocon staat voor je klaar om integraal advies te bieden bij civieltechnische en waterbouwkundige constructies. Van initiatieffase tot oplevering en nazorg werken we voor je. Onze opdrachtgevers zijn overheden (gemeenten, provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat), aannemers(-combinaties) en prefab leveranciers. Zij zijn blij met ons omdat we de juiste kennis in huis hebben en altijd meedenken.

Veelzijdige experts

Met onze expertise kunnen wij je adviseren op diverse gebieden zoals:

  • Bruggen en viaducten
  • Tunnels
  • Waterbouwkundige constructies zoals bv. sluizen
  • Grondkerende constructies
  • Geotechnische constructies
  • Prefab (voorgespannen) elementen
  • Ontwerpco√∂rdinatie

Specialist in Design and construct

Design and construct is een veel toegepaste contractvorm, waarin Nepocon het ontwerp en engineering voor zijn rekening neemt in nauwe samenwerking met de aannemer. Zo benutten we onze gezamenlijke kennis en ervaring zo goed mogelijk. Daarnaast kunnen wij in projecten op basis van design and construct de systems engineering voor het ontwerpdeel voor onze rekening nemen.

3D-BIM

Bij het constructief ontwerp maken wij gebruik van 3D-BIM (Bouw Informatie Model). Hierdoor wordt de gehele constructie inzichtelijk en kunnen alle aanzichten, doorsneden en details uit hetzelfde model worden gegenereerd. Zo maken we de kans op verschillen of omissies veel kleiner.

 

Meer weten? Neem dan contact met ons op.