Nepocon

Waar staat Nepocon voor:
Nepo-(Grieks)νερó= water
Con= constructies

Nepocon is het ingenieursbureau voor civieltechnische constructies en waterbouwkundige projecten.
Hecht u aan persoonlijk contact, snelheid en flexibiliteit van een klein ingenieursbureau maar ook aan de specifieke expertise in constructies op het gebied van civiele techniek en waterbouwkunde, dan bent u bij Nepocon aan het juiste adres!

 Bij ons kunt u terecht voor alle fasen van een project, van visie tot realisatie.
Wij werken onder andere voor gemeenten, waterschappen, aannemers en ingenieursbureaus. Voor een uitgebreider beeld van onze werkzaamheden en opdrachtgevers 
zie ook Diensten en Projecten.

Nepocon is een onafhankelijk ingenieursbureau met een eigen registerconstructeur.